Koszyk

Szkolenie trenerskie w Katowicach – otwarty nabór

Szanowni Państwo,

Przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie trenerskie z Kuferka, które odbędzie się w Katowicach w dniach 19-21.10.12.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia – imię i nazwisko, mail, tel kontaktowy.

W razie wątpliwości, pytań o współpracę prosimy o kontakt z naszym biurem.

Poniżej szczegółowe informacje o szkoleniu:

oraz „TOC dla Edukacji Polska” Sp. z o.o.

Zapraszają na

SZKOLENIE TRENERSKIE

z programu

KUFEREK TAJEMNIC

Szkolenie ma charakter otwarty – każda zainteresowana osoba, jeśli spełnia nasze kryteria, może wziąć w nim udział.

Szkolenie jest 3-dniowe w formie warsztatów

Koszt szkolenia – 850 zł

W cenie zawarto:

 • Trzydniowe szkolenie
 • Pełny pakiet edukacyjny „Kuferek Tajemnic” – pakiet dla placówki oraz pakiet dla dziecka
 • Certyfikat trenerski
 • materiały szkoleniowe – prezentacje, filmy
 • Wyżywienie
 • Przerwy kawowe

Cena nie zawiera:

 • Zakwaterowania

Każda osoba, która ukończy szkolenie oraz podpisze umowę trenerską z naszą Firmą będzie mogła szkolić z naszego programu. Każdy Trener (kontakt) zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej.

Umowa trenerska zostanie przesłana przed szkoleniem trenerskim. Osoby związane z ODN-ami nie muszą podpisywać umowy trenerskiej z naszą Firmą

Data – 19-21.10.2012

Miejsce: Katowice, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 7

Zgłoszenia: Maciej Winiarek, biuro@kuferektajemnic.pl, 664-700-250

 

PROGRAM 3-DNIOWEGO SZKOLENIA

Prowadzące (autorki programu): Alicja Guła, Agata Urbańska, Karolina Witkowska

CZĘŚĆ PIERWSZA

Gałązka logiczna – prowadząca: Alicja Guła

BLOK PIERWSZY (4 godz dydaktyczne)

Zapoznanie uczestników z narzędziem myślowym „Gałązka logiczna” w ramach programu TOC oraz nauczenie praktycznego zastosowania narzędzia podczas pracy  z dziećmi

Gałąź jako logiczna struktura treści programowych:

 • porządkowanie, sekwencja zdarzeń, parafrazowanie najważniejszych tez, pojęć i innych zależności przyczynowo-skutkowych, gałąź prosta krótka, gałąź prosta długa – ćwiczenia
 • zróżnicowanie i integracja – dane kluczowe, szczegóły wspierające
 • znajdowanie i łączenie najważniejszych szczegółów wyjaśniających sytuację
 • wyciąganie wniosków, interpretacja, czyli „czytanie między wierszami” – gałąź złożona krótka, gałąź złożona długa – ćwiczenia
 • ewaluacja poprawności przyjmowanych założeń i wnioskowania drogą taksonomii (nazewnictwo, przyjęte terminy) oraz stosowanie prostych pytań systematyzujących
 • zastosowanie w podejmowaniu odpowiednich decyzji w formie konsekwencji lub przyczyn prowadzących do określonych konsekwencji. Gałąź logiczna – zastosowanie w procesie wychowawczym.
 • gałąź pozytywna i negatywna; zamiana gałęzi negatywnej w pozytywną – ćwiczenia

BLOK DRUGI  (4 godz dydaktyczne)

Zastosowanie  nauczanych treści w pakiecie  “KUFEREK TAJEMNIC. Narzędzia TOC w służbie dziecka.

 • zapoznanie ze strukturą pakietu dotyczącą zastosowania Gałązki logicznej,  z materiałami dla nauczyciela i materiałami dla dziecka,
 • podział na 5 grup ( 5 opowiadań ),
 • szczegółowe analizowanie obu sesji (gałązka logiczna) dotyczących każdego opowiadania,
 • ustalenie ról w grupach, prezentacja użycia narzędzia w wybranych opowiadaniach

Refleksja i ewaluacja.  Dostrzeganie użyteczności i zastosowania narzędzia myślowego gałąź logiczna w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu oraz sytuacjach osobistych

CZĘŚĆ DRUGA

Chmurka – prowadząca: Agata Urbańska

BLOK PIERWSZY (4 godz dydaktyczne)

Zapoznanie uczestników szkolenia  z narzędziem myślowym „Chmurka” w ramach programu TOC oraz nauczenie praktycznego zastosowania narzędzia podczas pracy na zajęciach z dziećmi

Chmurka jako struktura treści programowych:

 • identyfikacja problemu poprzez podanie sprzecznych żądań. Rodzaje konfliktów (wewnętrzny i zewnętrzny),
 • interpretacja informacji – przejście do etapu potrzeb. Rozpoznanie strzałki łamanej i horyzontalnej,
 • interpretacja i uogólnienie – określenie wspólnego celu,
 • synteza informacji zgodna z koncepcją żądań, potrzeb, celów,
 • ocena logiki przeprowadzonej analizy.
 • rozwiązanie intuicyjne, sposoby zaspokajania potrzeb,
 • rozwiązanie systemowe, założenia, czyli czytanie pomiędzy wierszami,
 • przekładanie chmurek tekstowych na ogólne i indywidualne, związek celów zajęć z życiem  codziennym,
 • zastosowanie w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji,
 • adekwatność poznanych treści jako czynnik motywujący nauczycieli (odkrywanie myśli przewodnich, głównych tematów, twórcze rozwiązywanie problemów).

 BLOK DRUGI (4 godz dydaktyczne)

 Zastosowanie  nauczanych treści w pakiecie  “KUFEREK TAJEMNIC. Narzędzia TOC w służbie dziecka.

 • zapoznanie ze strukturą pakietu dotyczącą zastosowania chmurki, z materiałami dla nauczyciela i materiałami dla dziecka,
 • analiza opowiadań, identyfikacja (jawnych i ukrytych) problemów występujących w opowiadaniach,
 • wykorzystanie materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia analizy problemu za pomocą chmurki – praca w grupach ze scenariuszem zajęć,
 • prezentacja efektów wypracowanych przez grupy.

Refleksja i ewaluacja. Dostrzeganie użyteczności i zastosowania narzędzia myślowego chmurka w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu oraz sytuacjach osobistych.

CZĘŚĆ TRZECIA

Drzewko ambitnego celu – prowadząca: Karolina Witkowska

 BLOK PIERWSZY (4 godz dydaktyczne)

Zapoznanie uczestników z narzędziem myślowym „Drzewko ambitnego celu” w ramach programu TOC oraz  oraz nauczenie praktycznego zastosowania narzędzia podczas pracy  z dziećmi

„Drzewko ambitnego celu” jako logiczny i strategiczny plan realizacji treści programowych:

 • określenie definicji  ambitnego celu,
 • wykorzystanie różnych rodzajów treści do omówienia drzewka ambitnego celu,
 • etapy budowania „drzewka ambitnego celu”: określenie ambitnego celu, ustalenie przeszkód, nazwanie celów pośrednich, określenie działań, ustalenie kolejności ułożenia celów pośrednich,
 • ćwiczenia praktyczne w zastosowaniu drzewka ambitnego celu do analizy tekstów literackich, sytuacji wychowawczych i zadaniowych,
 • praca w grupach   z wykorzystaniem „drzewka ambitnego celu” do wybranych tekstów z zakresu literatury dziecięcej,
 • adekwatność nauczanych treści jako czynnik motywujący nauczycieli (odkrywanie myśli przewodnich, głównych tematów, twórcze rozwiązywanie problemów),
 • zastosowanie „drzewka ambitnego celu” do odpowiedzialnej realizacji celów osobistych.

 BLOK DRUGI  (4 godz dydaktyczne)

 Zastosowanie  nauczanych treści w pakiecie  “KUFEREK TAJEMNIC. Narzędzia TOC w służbie dziecka.

 • zapoznanie ze strukturą pakietu dotyczącą zastosowania drzewka ambitnego celu, z  materiałami dla nauczyciela i materiałami dla dziecka,
 • podział na 5 grup ( 5 opowiadań ),
 • szczegółowe analizowanie obu sesji  ( drzewko ambitnego celu) dotyczących każdego opowiadania,
 • ustalenie ról w grupach, prezentacja użycia narzędzia w wybranych opowiadaniach.

Refleksja i ewaluacja. Dostrzeganie użyteczności i zastosowania narzędzia myślowego drzewko ambitnego celu w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu oraz sytuacjach osobistych.