Koszyk

Recenzja Pakietu po rocznej pracy…

Pani Iwona Dorożko (Nauczycielka z SP 4 w Elblągu) po rocznej pracy z naszym pakietem przygotowała własną opinię, recenzję.

Zapraszamy do zapoznania się z nią…

Pakiet Kuferek Tajemnic wykorzystywałam do pracy z dziećmi z II klasy w ramach zajęć wyrównawczych. Dzieciom początkowo trudno było przestawić się z opowiadania treści czytanki „po swojemu” na opowiadanie zgodne z zasadami gałązki logicznej. Miały problem z wielokrotnym powtarzaniem słowa „kiedy”. W miarę ćwiczeń radziły sobie z tym coraz lepiej, przy trzecim opowiadaniu nie miały już problemów. Uczeń, który w pierwszej klasie w ogóle nie mówił przy rówieśnikach, po kilkakrotnym wysłuchaniu treści opowiadania przez inne dzieci, opowiedział całą historię o lupie. Zrobił tym ogromne wrażenie nie tylko na nauczycielu, ale także na wszystkich dzieciach. Zastosowanie gałązki logicznej pozwoliło dzieciom w błyskawicznym tempie zapamiętać treść opowiadania i zrozumieć występujące w nich zależności przyczynowo-skutkowe. Znakomitym sprawdzianem tego było ćwiczenie polegające na dorysowywaniu kolejnego wydarzenia ( karty KIEDY – TO). 

W pracy z użyciem  chmurki dzieci początkowo miały problem z określeniem potrzeb i żądań. Najczęściej myliły je. Zabawy zaproponowane w pakiecie ( np. zabawa Czy to żądanie, czy to potrzeba), piktogramy i kolory chmurek pomogły dzieciom dostrzec te różnice.

Dzieci bardzo polubiły wyznaczanie ambitnego celu. Chętnie i trafnie wyznaczały cele pośrednie.

W pakiecie Kuferek tajemnic znajdują się bardzo cenne według mnie karty do pracy rodziców z dzieckiem w domu. Nie udało mi się jednak ich zrealizować tą grupą uczniów (zajęcia wyrównawcze), ponieważ rodzice moich uczniów w niewielkim stopniu wyrażają gotowość na współpracę z nauczycielem.

Mogę śmiało stwierdzić, że czas, który przeznaczyłam na pracę z Kuferkiem Tajemnic był czasem w 100% wykorzystanym z korzyścią dla dzieci. Z satysfakcją obserwowałam moich uczniów zaangażowanych w pracę na zajęciach, skupionych, zainteresowanych i co najważniejsze stale myślących.

                                                      Iwona Dorożko

Szkoła Podstawowa Nr 4

w Elblągu