Przewodnik dla nauczyciela

Najważniejszym elementem Pakietu „KUFEREK TAJEMNIC” jest Przewodnik dla Nauczyciela, którego celem jest umiejętne wprowadzenie metody do pracy z dziećmi.

Podczas szkolenia nauczyciele poznają trzy „Narzędzia TOC” – w pracy z dziećmi stosują zaś starannie przygotowane scenariusze zawarte w Przewodniku. Do pełnej realizacji scenariusza potrzebne są dołączone materiały dydaktyczne.

Informacje o przewodniku:

 • 30 scenariuszy (czas realizacji – ok jednego roku szkolnego)

 • podzielony na 5 rodziałów (5 opowiadań)

 • każde opowiadanie głęboko analizowane  przy pomocy trzech narzędzi (gałązki logicznej, chmurki i drzewka ambitnego celu)

 • na każde narzędzie przeznaczone są dwie sesje (2 zajęcia)

 • kolorowy

 • zawiera wstęp z opisem narzędzi TOC

 • bezpiecznie prowadzi „krok po kroku” nawet nauczycieli z niewielkim stażem pracy

Każdy scenariusz mają stałą, przejrzystą budowę:

 • Zawiera 2 sesje (2 zajęcia).

 • Szczegółowa procedura prowadzenia zajęć opatrzona jest miniaturami zdjęć i kart pracy.

 • Uwagi wyjaśniające zasadność poszczególnych działań opatrzone są piktogramem dziewczynki (punkt widzenia dziecka).

 • Jasno sformułowane korzyści dla dziecka (spodziewany wynik dydaktyczny i wychowawczy).

 • Jasno sformułowane korzyści dla rodziców (spodziewany wynik wychowawczy).

 • Propozycje zabaw DZIECKO- RODZIC

 • Informacje jakie materiały dydaktyczne wykorzystać:

  • materiały potrzebne dziecku (z pakietu dla dziecka i rodzica),

  • materiały dydaktyczne z pakietu dla nauczyciela.


Poniżej przykładowa sesja: