Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 Nasze Pakiety „Kuferków” wspierają dzieci w następujących terapiach

  • korekcyjno-kompensacyjnej
  • socjoterapeutycznej
  • oraz może być stosowany do pracy z:
  • z dziećmi z ADHD
  • z dziećmi z nadpobudliwością
  • w ramach pracy wspomagającej i korygującej rozwój dziecka (szczególnie w obszarach:rozwoju społecznego oraz rozwoju emocjonalnego)
  • pracy z dzieckiem, które ma orzeczenie o kształceniu specjalnym
  • pracy z dzieckiem z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  • dla dzieci z trudnościami w uczeniu się