Autorki

AUTORKI PAKIETU

Alicja GułaAlicja Guła

Od 7 lat propagująca  „TOC – narzędzia krytycznego myślenia”.  Trener TOC. Praktyk w szkoleniach nauczycieli w stosowaniu narzędzi TOC (innowacyjnych) na różnych poziomach edukacyjnych. W ramach projektu „Innowacyjny nauczyciel XXI wieku” przeszkoliła z zakresu praktycznego zastosowania narzędzi TOC ponad 360 studentów oraz ponad 250 nauczycieli różnych specjalności.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wieloletni konsultant w  Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, gdzie na co dzień zajmuje się organizacją i prowadzeniem konferencji, wykładów, warsztatów  dla nauczycieli . Przez 20 lat nauczyciel przedszkola, opiekun praktyk studenckich. Przez kilka lat  nauczyciel-wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prowadzący zajęcia z metodyki wychowania przedszkolnego ze studentami studiów stacjonarnych kierunków nauczycielskich.  Autorka programu i książek metodycznych z zakresu wychowania przedszkolnego.

 

Agata UrbańskaAgata Urbańska

Trener  „TOC – narzędzia krytycznego myślenia”. Praktyk w szkoleniach nauczycieli w stosowaniu narzędzi TOC (innowacyjnych) na różnych poziomach edukacyjnych. W ramach projektu „Innowacyjny nauczyciel XXI wieku” przeszkoliła z zakresu praktycznego zastosowania narzędzi TOC ponad 360 studentów oraz ponad 250 nauczycieli różnych specjalności.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, konsultant w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, gdzie na co dzień zajmuje się organizacją i prowadzeniem konferencji, wykładów na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, warsztatów dla nauczycieli różnych etapów edukacyjnych. Autorka i współautorka projektów edukacyjnych, które otrzymały grant KO. Współautorka poradnika dla nauczycieli i rodziców „Warto czytać”.

 

Karolina WitkowskaKarolina Witkowska

Trener TOC. Praktyk w szkoleniach nauczycieli w stosowaniu narzędzi TOC (innowacyjnych) na różnych poziomach edukacyjnych. W ramach projektu „Innowacyjny nauczyciel XXI wieku” przeszkoliła z zakresu praktycznego zastosowania narzędzi TOC ponad 360 studentów oraz ponad 250 nauczycieli różnych specjalności.

Nauczyciel innowator i wychowawca w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu. Współpracuje z W –M ODN i PWSZ w Elblągu  w zakresie prowadzenia zajęć dla nauczycieli i studentów. Opiekun praktyk studenckich. Prowadzi  lekcje pokazowe dla studentów edukacji wczesnoszkolnej. Prowadziła kurs doskonalący dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Sześciolatek w szkole” – cykliczne spotkania i prowadzenie zajęć zaznajamiających nauczycieli z metodami i technikami pracy z sześciolatkiem w szkole w zakresie rozwijania szeroko rozumianych umiejętności matematycznych oraz językowych” (2009/2010). Twórca innowacyjnych warsztatów „Dynamiczna edukacja”,  zapoznających nauczycieli z praktycznymi działaniami w ramach  stosowania nowatorskich rozwiązań dydaktycznych.