O Pakiecie

Narzędzia krytycznego myślenia TOC w służbie dzieci.

Pakiet edukacyjny „KUFEREK TAJEMNIC” to unikalny i pierwszy na świecie program korzystający z „Narzędzi myślowych TOC„, który został stworzony z myślą o małych dzieciach.

      Co to jest TOC i po co nam kolejne narzędzia i sposoby uczenia dzieci?

„Narzędzia TOC” to profesjonalne narzędzia myślowe, które mogą służyć wszystkim. Zostały wymyślone już ponad 30 lat temu, aby uczyć myślenia. Warto więc, aby zaczęły pracować dla człowieka już od najmłodszych lat.

Dzięki praktycznemu włączeniu w proces edukacyjny „Narzędzi TOC”, uczniowie/dzieci z biernych odbiorców stają się czynnymi współtwórcami. Mają wpływ na przebieg lekcji/ zajęć, działają w praktyczny sposób. A przede wszystkim uczą się jak myśleć…

„Narzędzia TOC” odciążają nauczyciela. Przy ich stosowaniu nauczyciel jest jedynie moderatorem sytuacji.


Są przy tym na tyle uniwersalne, ze można je stosować w różnych sytuacjach zarówno wychowawczych  jak i dydaktycznych (programowych). Trafnym wydaje się porównanie „Narzędzi TOC” do uniwersalnego, magicznego klucza, który dopasowuje się do każdego zamka (każdej sytuacji wychowawczej i dydaktycznej) i pozwala otworzyć każde drzwi (rozwija umiejętności  uniwersalne).

Pakiet Edukacyjny „Kuferek Tajemnic” to profesjonalnie przygotowane scenariusze i pomoce dydaktyczne, które pomogą (poprowadzą za rękę) we wdrażaniu „Narzędzi myślowych TOC” w placówce lub domu. Proponujemy 5 historii o różnym  stopniu trudności (od pierwszych prostszych w konstrukcji  do bardziej skomplikowanych) dla dzieci przedszkolnych i młodszoszkolnych.

Poniższa prezentacja pokazuje, w trzech krokach, na czym polega nasza praca – jaki był problem, co zostało zrobione, jakie są efekty:

 

Pakiet zawiera bogate materiały dla nauczyciela i dziecka oraz szczegółowe scenariusze bezpiecznie prowadzące nawet młodego stażem nauczyciela. Dzięki temu nauczyciel może „zobaczyć” myślenie dziecka.
Korzystając z narzędzi wykonuje ono czynności, które pozwolą wizualnie przeanalizować  problem zawarty w zadaniu, ponieważ są dostosowane do specyfiki myślenia dziecka. Materiały dydaktyczne „dyscyplinują” w koncentrowaniu się na istotnych szczegółach – zobacz z czego składa się Pakiet

Praca z pakietem Kuferek tajemnic pozwala dzieciom zachować poczucie własnej wartości, buduje samodzielność, chęć podejmowania inicjatywy i działania.  Angażuje naturalną dziecięcą ciekawość do zrozumienia, dlaczego sytuacja potoczyła się  tak, a nie inaczej i skłania  do nowych, lepszych  rozwiązań i wzorów na przyszłość.

Propozycja stanowi uzupełnienie innych wybranych dla dzieci programów edukacyjnych. Celem naszego pakietu jest zachęcenie do głębszego analizowania i zrozumienia problemów – temat ten jest obecnie zaniedbywany.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przez dzieci wszystkich trzech „Narzędzi TOC” (gałązki logicznej, chmurki i drzewka ambitnego celu). Przedstawione w pakiecie historie pomagają dzieciom bez lęku spojrzeć na własne problemy.
Uczą je, jak pomóc sobie samym w trudnych sytuacjach. Pozwalają dzieciom odczarować zdarzenia, poprzez powiązanie przyczyn z ich skutkami. Przedmioty, z którymi związane są historie (zwykły patyk, szkiełko…), pozornie nic nie znaczące dla dorosłych, dla dzieci mają ogromną wartość.

Dzięki różnym przygodom i bohaterom dzieci:

  • uświadamiają sobie na ile sytuacja lub bohater są podobni do ich aktualnego położenia lub stanu wiedzy ( spontanicznie identyfikują się z sytuacją),

  • podejmują wysiłek (nabierają motywacji),

  • dostrzegają korzyść z podjętego działania (poznają model pozytywnego efektu),

  • dopuszczają „do głosu” pozytywne emocje.

Stosowanie „Narzędzi TOC” uczy dzieci planowania i kierowania swoją własną uwagą, a w konsekwencji również zachowaniem, ponieważ rozwija ważne dla całego życia umiejętności: komunikację, poznanie i samoregulację (dyscyplinę i motywację wewnętrzną).

Nauczycielom pokazuje inny, dziecięcy sposób myślenia, a co za tym idzie, inny sposób odczuwania i reagowania. Dzięki „Narzędziom TOC” kreatywność i samodzielne, logiczne myślenie staną się rezultatem dobrej edukacji i pozytywnie zaowocują w przyszłości.

Z naszych doświadczeń wynika, ze dzieci potrzebują wielokrotnego powtórzenia treści opowiadania (w różnej atrakcyjnej formie), aby zapamiętać jego treść, przeanalizować i zrozumieć jego przesłanie. Ale (opinia dziecka):

Ja lubię „Gałąź”, bo dzięki niej łatwiej zapamiętuję to co było na historii, czy przyrodzie. Jeżeli raz ją zrobię, to nie muszę od nowa  czytać całego tekstu z książki.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym propozycją!!!