Koszyk

Kuferek Tajemnic a nowa podstawa programowa dla przedszkoli i SP

Szanowni Państwo,

od września wchodzi nowa podstawa programowa dla przedszkoli i szkół podstawowych. 

Cieszy nas bardzo, że pojawiają się w niej zapisy o MYŚLENIU KRYTYCZNYM 🙂

Nasze pakiety są w tej chwili (od 2012 r.) jedynymi programami., które rozwijają tę kompetencję od 5 roku życia do 9 roku.

Co się zmieniło i jak to się ma do Kuferka Tajemnic?

W warunkach i sposobie realizacji nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego w punkcie 6 czytamy: Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.

Pakiet edukacyjny Kuferek Tajemnic. Narzędzia TOC w służbie dziecka to  propozycja, aby dzieci stały się czynnymi uczestnikami rozwijania swoich kompetencji społecznych, poznawczych i emocjonalnych poprzez tworzenie własnych strategii uczenia się. Praktyczne zastosowanie narzędzi krytycznego myślenia zachęca nawet najmłodsze dzieci do zgłębienia, analizowania i zrozumienia problemów codziennego życia. Przygotowuje też dzieci do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji (umiejętności niezbędne i podkreślane jako bardzo ważne na kolejnych  etapach edukacyjnych). Mówi o tym Zadanie15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. Praktyka pokazuje, że  przedszkolaki nie boją się odpowiedzialności za swoje myślenie i działanie.

  1. Zadaniem przedszkola jest Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

Pakiet Kuferek Tajemnic w bardzo dużym stopniu  wpisuje się w tenże proces przygotowania w obszarze emocjonalnym i społecznym i wyposaża małe dzieci  we własne, skuteczne strategie radzenia sobie w naturalnych sytuacjach w przedszkolu i poza nim.  Pomaga nauczycielom wywiązać się z nałożonych na nich zadań, a dzieciom rozwijać uniwersalne umiejętności w sposób przejrzysty dla nich samych i dla innych.

Szczegółowa analiza Kuferka Tajemnic w odniesieniu do wymagań Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017r., poz. 356)

Pobierz plik (tabelę) – Kuferek Tajemnic a nowa podstawa 2017 – tabela

Serdecznie polecamy nasz pakiet na nowy rok szkolny 2017-2018 – gwarantujemy mnóstwo korzyści dla każdego dziecka, nauczyciela, a przede wszystkim gwarantujemy rozwój myślenia krytycznego i naukę stosowania narzędzi TOC w szkole oraz w domu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem