Kuferek matematyczny kl. III

Praca z narzędziami TOC podczas lekcji matematyki uświadomiła nam, jak szeroko powinniśmy widzieć edukację matematyczną dzieci, proces, w którym nabywać będą umiejętności nie tylko czysto matematyczne, ale również społeczne: porozumiewanie się, współpracowanie. Wiązać się ona również będzie z intensywnym rozwojem myślenia i kształtowaniem odporności emocjonalnej.

Po wieloletniej pracy z dzieciakami wiedziałyśmy, że kluczem do sukcesu jest wysoka motywacja dziecka podczas nauki. Niewątpliwie każde dziecko będzie chciało rozwiązywać matematyczne zadania, jeżeli będą one dla niego ciekawe, intrygujące, niezwykłe czy zaskakujące.

Okazało się, że doskonałym sposobem aby osiągnąć wysoką motywację dzieci do nauki matematyki są baśnie matematyczne. Są to opowiadania, w których treść wpleciono różne zadania i problemy matematyczne. Dziecko słucha baśni czytanej przez dorosłego i rozwiązuje zadania w dostępny sobie sposób.

obraz18

Nauka i zabawa dzieci w kręgu baśni ma właśnie zaangażować dziecko. Krąg baśniowy sprawić ma, że dziecko bawiąc się, będzie się uczyło, słuchając i wykonując czynności-będzie wzbogacało swoją wiedzę i umiejętności. Prowadzenie zajęć metodą baśniowych spotkań jest uczestniczeniem w przygodzie, która nie przekracza możliwości intelektualnych, poznawczych i emocjonalnych dziecka.

Baśniowy bohater nie jest ani mądrzejszy ani odważniejszy od dziecka, dlatego też można mu pomagać, co daje poczucie siły, wiary we własne umiejętności i możliwości. Dzięki temu wzrasta odporność emocjonalna dziecka, jego samoocena i poczucie bezpieczeństwa.

Ważnym przesłaniem metodycznym dla nauczania jest to, by zajęcia były prowadzone metodą zabawową. Zabawa przecież jest podstawową metodą poznawania i inspirowania aktywności dziecka. Zabawa jest środowiskiem wychowawczym zawierającym elementy przyszłej nauki.

Dlatego też celem nadrzędnym opracowania, które postanowiłyśmy napisać jest nauka poprzez zabawę. Dzieci przekonają się, że świat matematyki nie jest trudny, a może być fascynujący i przyjazny. Tworzy on przestrzeń do rozwoju zainteresowań. Kształci umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji oraz praktycznego korzystania z nich.

Uczestnicząc w spotkaniach, uczniowie utożsamiają się z bohaterami, którzy pomagają dzieciom wzbogacać wyobraźnię oraz kreatywne myślenie. Podczas pracy dzieci angażują się emocjonalnie z postacią ulubionego bohatera, dzięki czemu wykonywanie zadań matematycznych wspólnie z nim, stanowi dla nich bardzo atrakcyjną formę nauki.

  • Kuferek matematyczny realizuje naukę poprzez wykorzystanie narzędzi TOC, które są jedynym narzędziem edukacyjnym umożliwiającym jednoczesną pracę z dziećmi prawo i lewopółkulowymi. Pozwala to na efektywny proces edukacyjny każdego dziecka w klasie.
  • Poprzez zastosowanie metody baśni matematycznej wzrasta motywacja uczniów.
  • Specjalnie opracowane zadania i ćwiczenia umożliwiają jednoczesną pracę z uczniami o różnych możliwościach edukacyjnych. Powoduje to jednocześnie możliwość odniesienia sukcesu przez każde dziecko.

Autorki „Kuferka Maytematycznego”

Anna Omilianowska, Mariola Kusak