Szkolenie

Szkolenie z Kuferka Matematycznego jest nieodłącznym elementem całego pakietu. Placówka, nauczyciele, którzy chcą rozpocząć pracę z KM muszą przejść szkolenie z certyfikowanym trenerem.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie trwa od 8 do 12 godz – to zależy od potrzeb grupy. Szczegóły szkolenia ustala się bezpośrednio z trenerką.

Ważne! Szkolenie i cały pakiet Kuferek Matematyczny jest dla placówek, które już skończyły pracę „Kuferkiem Tajemnic”. Nie można rozpocząć pracy z KM, jeśli wcześniej dzieci nie przepracowały całego Kuferka Tajemnic. 

 

Cel szkolenia

 1. Przypomnienie narzędzi TOC – tylko ogólny zarys
 2. Szczegółowe przedstawienie metodyki pracy z pakietem – trenerka wraz z nauczycielami przechodzi przez kilka scenariuszy, bawiąc się tak jak z dziećmi. Dzięki temu nauczyciel dokładnie poznają zasadę pracy z pakietem
 3. Szczegółowe zapoznanie z materiałami zawartymi w pakiecie dla nauczyciela oraz pakiecie dla dziecka
 4. Odpowiedzi na pytania, wątpliwości

Długość szkolenia zależy od pkt. 2

 

Jaka jest procedura zamówienia szkolenia?

 1. Dyrekcja zamawia szkolenie
 2. TOC dla Edukacji Polska organizuje trenerkę
 3. Ustalenie warunków szkolenia (termin, ilość godzin, wynagrodzenie) pomiędzy placówką a trenerką
 4. Zamówienie przez placówkę pakietu nauczycielskiego
 5. Dostawa pakietu (-ów) nauczycielskich do placówki PRZED szkoleniem
 6. Szkolenie z trenerką (TOC dla Edukacji Polska wystawia f-rę za szkolenie)
 7. Możliwości rozpoczęcia pracy z KM od razu po szkoleniu

Rekomendujemy, aby na szkoleniu byli wszyscy nauczyciele pracujący z małymi dziećmi, nawet jeśli nie będę pracować z Kuferkiem w pierwszy roku (bo mają pod opieką mniejsze dzieci). Większa grupa wpłynie na lepszą jakość, dynamikę szkolenia plus za jednym kosztem będę przeszkoleni wszyscy nauczyciele i w kolejnych latach nie będzie trzeba płacić za to samo szkolenie

 

Osoby, które chcą przejść szkolenie samodzielnie – brak zgody (chęci) dyrekcji  – proszone są o kontakt z biurem. Staramy się w takich przypadkach dołączyć takie pojedyncze osoby, do innej grupy.

Jeśli są Państwo zainteresowani to prosimy o kontakt: maciej.winiarek@toc.edu.pl (664-700-250)