Kuferek a podstawa programowa

Pakiet Edukacyjny „Kuferek Tajemnic” pomaga w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r. – Dz. U. z dnia 15.01.2009 Nr 4, poz. 17)
Nasz Pakiet pomaga w realizacji wszystkich 15-tu obszarach wskazanych w podstawie programowej.
Poniżej znajdą Państwo tabelę wskazującą, które części „Kuferka Tajemnic” (w podziale na opowiadania) realizują cele edukacyjne wskazane w rozporządzeniu. Tabelę mogą Państwo pobrać, wydrukować i dołączyć do Pakietu (dla potrzeb ewentualnych kontroli).
Kuferek Tajemnic Podstawa programowa,

Autorki programu (Alicja Guła, Agata Urbańska, Karolina Witkowska) przygotowały również tabelę  jak Pakiet Edukacyjny „Kuferek Tajemnic” pomaga w realizacji podstawy kształcenia ogólnego w zakresie pierwszego etapu edukacyjnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Poniżej znajdą Państwo tabelę wskazującą, które części „Kuferka Tajemnic” (w podziale na opowiadania) realizują cele edukacyjne wskazane w rozporządzeniu. Tabelę mogą Państwo pobrać, wydrukować i dołączyć do Pakietu (dla potrzeb ewentualnych kontroli).
Kuferek Tajemnic – Szkoła, Podstawa programowa,

Poniżej załączamy również tabele opisujące Kuferek Matematyczny w kontekście realizacji podstawy programowej:

kuferek-kl-2-a-podstawa-programowa

kuferek-kl-3-podstawa-programowa