Filmy szkoleniowe

Szkoła Podstawowa Nr 21 w Elblągu , klasa I (dzieci 6-letnie), nauczycielka Katarzyna Pytlarczyk

Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu, Klasa I (dzieci 6-7 letnie), nauczycielka Karolina Witkowska